PRIVACY- EN BEVEILIGINGSBELEID

Alle diensten in onze winkel en #sAdSoyname# geregistreerd op #sAddress# behoren toe aan en worden geëxploiteerd door ons bedrijf.

Ons bedrijf kan persoonlijke gegevens verzamelen voor verschillende doeleinden. Hieronder wordt uitgelegd hoe en op welke manier de verzamelde persoonlijke gegevens worden verzameld en hoe en op welke manier deze gegevens worden beschermd.

Sommige persoonlijke gegevens (zoals naam, bedrijfsinformatie, telefoon, adres of e-mailadressen) van de leden (zoals naam, bedrijfsinformatie, telefoon, adres of e-mailadressen) worden door onze winkel verzameld vanwege de aard van het bedrijf door het invullen van verschillende formulieren en vragenlijsten over ons lidmaatschap of onze winkel.

Ons bedrijf kan in sommige perioden campagne-informatie, informatie over nieuwe producten en promotieaanbiedingen naar haar klanten en leden sturen. Onze leden kunnen allerlei keuzes maken over het al dan niet ontvangen van dergelijke informatie wanneer ze lid worden, na het inloggen kan deze selectie worden gewijzigd in het gedeelte accountinformatie of ze kunnen een melding doen via de link in het ontvangen kennisgevingsbericht.

Tijdens het goedkeuringsproces dat via onze winkel of per e-mail wordt uitgevoerd, wordt de persoonlijke informatie die door onze leden elektronisch naar onze winkel wordt verzonden, niet aan derden doorgegeven, behalve voor de doeleinden en het bereik die zijn gespecificeerd in de “Gebruikersovereenkomst” die we met onze leden hebben gesloten.

Om problemen met het systeem op te sporen en eventuele problemen of geschillen met betrekking tot de geleverde service snel op te lossen, registreert en gebruikt ons bedrijf het IP-adres van zijn leden. IP-adressen kunnen ook worden gebruikt om gebruikers op een algemene manier te identificeren en om uitgebreide demografische informatie te verzamelen.

Ons bedrijf kan de gevraagde informatie ook gebruiken voor direct marketing doeleinden door zichzelf of zijn medewerkers buiten de doeleinden en reikwijdte zoals gespecificeerd in de Lidmaatschapsovereenkomst.  Persoonlijke informatie kan ook worden gebruikt om indien nodig contact op te nemen met de gebruiker. De door ons bedrijf gevraagde informatie of de door de gebruiker verstrekte informatie of informatie over de transacties die via onze winkel zijn verricht; kan door ons bedrijf en zijn medewerkers worden gebruikt voor diverse statistische evaluaties, het aanleggen van databases en marktonderzoek zonder de identiteit van onze leden bekend te maken, buiten de doeleinden en het bereik zoals gespecificeerd in de “Lidmaatschapsovereenkomst”.

Ons bedrijf verplicht zich vertrouwelijke informatie strikt privé en vertrouwelijk te houden, het te beschouwen als een geheimhoudingsplicht en alle noodzakelijke maatregelen te nemen en de nodige zorgvuldigheid te betrachten om de vertrouwelijkheid te waarborgen en te handhaven, om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie geheel of gedeeltelijk in het publieke domein terechtkomt of zonder toestemming wordt gebruikt of aan derden bekend wordt gemaakt.

 

CREDITCARDBEVEILIGING

Ons bedrijf geeft prioriteit aan de veiligheid van creditcardhouders die winkelen op onze winkelsites. Uw creditcardgegevens worden op geen enkele manier in ons systeem opgeslagen.

Wanneer u het transactieproces ingaat, zijn er twee dingen waar u op moet letten om te begrijpen dat u zich op een beveiligde site bevindt. Een daarvan is een sleutel- of slotpictogram op de onderste regel van uw browser. Dit geeft aan dat u zich op een beveiligde website bevindt en dat al uw informatie gecodeerd en beschermd is. Deze informatie wordt alleen gebruikt in verband met het verkoopproces en in overeenstemming met uw instructies. Informatie over de creditcard die tijdens het winkelen wordt gebruikt, wordt onafhankelijk van onze winkelsites gecodeerd met het 128-bits SSL-protocol (Secure Sockets Layer) en naar de betreffende bank gestuurd voor navraag. Als de bruikbaarheid van de kaart is goedgekeurd, wordt het winkelen voortgezet. Aangezien er geen informatie over de kaart door ons kan worden bekeken en opgeslagen, kunnen derden deze informatie in geen geval verkrijgen.

De betrouwbaarheid van de betalings-/factuuradres-/afleveradresgegevens van online bestellingen met een creditcard wordt door ons bedrijf gecontroleerd op creditcardfraude. Om ervoor te zorgen dat de bestellingen van klanten die voor de eerste keer via onze winkelsites bestellen de leverings- en bezorgingsfase bereiken, is het daarom noodzakelijk om de juistheid van de financiële en adres-/telefoongegevens te bevestigen. Indien nodig wordt contact opgenomen met de creditcardhouder of de betreffende bank om deze informatie te controleren.

Alleen u hebt toegang tot alle informatie die u verstrekt als u lid wordt en u kunt deze informatie wijzigen. Als u uw inloggegevens veilig beschermt, is het voor anderen niet mogelijk om informatie over u in te zien en te wijzigen. Voor dit doel werken we binnen het 128 bit SSL-beveiligingsgebied tijdens lidmaatschaptransacties. Dit systeem is een internationale coderingsstandaard die niet kan worden gekraakt.

Internetwinkelsites met een informatielijn of klantenservice en open adres- en telefoongegevens genieten tegenwoordig de voorkeur. Op deze manier kun je gedetailleerde informatie krijgen over alle zaken die je in gedachten hebt en kun je gezondere informatie krijgen over de betrouwbaarheid van het bedrijf dat online shopping service biedt.

Opmerking: We raden je aan om te letten op het open adres en telefoonnummer van het bedrijf op internetwinkelsites. Als je gaat winkelen, schrijf dan alle telefoon-/adresgegevens op van de winkel waar je het product koopt voordat je gaat winkelen. Als je het niet vertrouwt, bevestig het dan telefonisch voordat je gaat winkelen. Alle informatie over ons bedrijf en de locatie van het bedrijf staan vermeld op alle online winkelsites van ons bedrijf.

 

BEVEILIGING VAN CREDITCARDGEGEVENS VOOR POSTORDERBEDRIJVEN

Uw identiteits- en creditcardgegevens die u ons toestuurt via de creditcardmethode voor postorderverkoop, worden door ons bedrijf bewaard volgens het vertrouwelijkheidsbeginsel. Deze informatie wordt 60 dagen bewaard tegen mogelijke bezwaren van bank en creditcard en daarna vernietigd. In het geval dat een ander bedrag dan de kosten van het door u goedgekeurde postorderformulier, dat u ons stuurt als tegenprestatie voor de prijs van de producten die u bestelt, van uw kaart wordt gehaald, kunt u natuurlijk bezwaar maken bij de bank en vormt dit bedrag geen risico omdat u de betaling van dit bedrag kunt voorkomen. 

WEBSITES EN TOEPASSINGEN VAN DERDEN

Onze winkel kan links bevatten naar andere sites binnen de website. Ons bedrijf draagt geen verantwoordelijkheid voor de privacypraktijken en de inhoud van de sites die via deze links toegankelijk zijn. De advertenties die op de site van ons bedrijf worden gepubliceerd, worden onder onze gebruikers verspreid via onze reclamezakenpartners. De uitgangspunten van het privacybeleid in deze overeenkomst hebben alleen betrekking op het gebruik van onze winkel en niet op websites van derden.

UITZONDERLIJKE OMSTANDIGHEDEN

In de beperkte gevallen die hieronder worden gespecificeerd, kan ons bedrijf de informatie van gebruikers bekendmaken aan derden buiten de bepalingen van dit “Privacybeleid”. Deze situaties zijn beperkt in aantal;

Wet, Decreet Wet, Verordening, etc. om te voldoen aan de verplichtingen die worden opgelegd door de rechtsregels die zijn uitgevaardigd door de bevoegde juridische autoriteit en van kracht zijn; Om te voldoen aan de vereisten van de “Lidmaatschapsovereenkomst” en andere contracten die door onze winkel zijn afgesloten met de gebruikers en om deze in de praktijk te brengen; Het opvragen van informatie over gebruikers met het oog op het uitvoeren van een onderzoek of het uitvoeren van een onderzoek naar behoren uitgevoerd door de bevoegde administratieve en gerechtelijke autoriteit; Het is noodzakelijk om informatie te verstrekken om de rechten of veiligheid van gebruikers te beschermen.

EMAIL BEVEILIGING

Schrijf nooit je creditcardnummer of wachtwoorden in de e-mails die je naar de klantenservice van onze winkel stuurt over je bestellingen. De informatie in de e-mails kan door derden worden ingezien. Ons bedrijf kan onder geen enkele omstandigheid de veiligheid van de informatie in uw e-mails garanderen.

BROWSER COOKIES

Ons bedrijf kan informatie verkrijgen over gebruikers die onze winkel bezoeken en over het gebruik van de website door gebruikers door middel van een technisch communicatiebestand (Cookie-Cookie). Deze technische communicatiebestanden zijn kleine tekstbestanden die een website naar de browser van de gebruiker stuurt om te worden opgeslagen in het hoofdgeheugen. Het technische communicatiebestand vergemakkelijkt het gebruik van internet door de status en voorkeuren van de site op te slaan.

Het technische communicatiebestand helpt bij het verkrijgen van statistische informatie over hoeveel mensen de site bezoeken, met welk doel, hoe vaak iemand de site bezoekt en hoe lang hij op de site blijft, en om dynamisch advertenties en inhoud te genereren van gebruikerspagina's die speciaal zijn ontworpen voor gebruikers. Het technische communicatiebestand is niet ontworpen om gegevens of andere persoonlijke informatie in het hoofdgeheugen of uit uw e-mail op te halen. De meeste browsers zijn in eerste instantie ontworpen om het bestand voor technische communicatie te accepteren, maar gebruikers kunnen de instellingen wijzigen zodat het bestand voor technische communicatie niet aankomt of er een waarschuwing wordt gegeven wanneer het bestand voor technische communicatie wordt verzonden.

Ons bedrijf kan de bepalingen van dit “Privacybeleid” te allen tijde wijzigen door deze op de site te plaatsen of door een e-mail te sturen naar gebruikers of door deze op de site te plaatsen. Als de bepalingen van het privacybeleid worden gewijzigd, wordt dit van kracht op de datum van publicatie.

Voor vragen en suggesties met betrekking tot ons privacybeleid kunt u een e-mail sturen naar . U kunt ons bereiken via de volgende contactgegevens van ons bedrijf.

Bedrijfstitel : Uğraş Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği
Adres :
E-mail : #sEmail#
Telefoon: +90 256 613 09 35
Fax: +90 850 203 03 09